ENERJİ

Akça Enerji Grubu, 1998 yılında Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. 'nin kurulmasıyla, elektrik üretim ve ticareti faaliyetlerine başlamıştır. 2006 yılı içinde 20 MW kurulu güce sahip yüksek verimli Doğalgaz Kojenerasyon Santralini tamamlayarak ilk yatırımını işletmeye almıştır.

2007 yılı başlarında Yenilenebilir Enerji Projeleri AR-GE çalışmalarımızın tamamlanması ile Türkiye Enerji Sektöründe faaliyetlerimizi genişletebilmek için yeni yatırım kararları alınmıştır. Bu kapsamda, Denizli’de 4 MW Jeotermal Enerji Santralı ve Aliağa İzmir’ de 19,2 MW Rüzgar Enerjisi Santralı yatırımlarımız başarı ile tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Temmuz 2018’de tamamlanan Alaşehir / Manisa jeotermal enerji santrali 19,4 MWkurulu güçte elektrik üretimine başlamıştır.

Güneş Enerjisi Santralı yatırımı etüt çalışmalarımız devam etmektedir 2020 yılına kadar 75 MW Jeotermal Enerji, 75 MW Rüzgâr Enerjisi ve 25 MW Güneş Enerjisi santrali projelerimizin faaliyete geçmesi ile birlikte toplam 175 MW kurulu güce ulaşılması planlanmaktadır.

Ülkemizin parlak geleceğine katkıda bulunabilmek adına, yenilenebilir enerji yatırımlarımız kararlılıkla devam etmektedir..